• Cố tình chạm vào bóng bằng tay/cánh tay, ví dụ như di chuyển bàn tay/cánh tay về phía bóng.

  • Chạm bóng bằng bàn tay/cánh tay khi điều đó khiến cơ thể họ to ra một cách bất thường. Một người chơi được coi là đã làm cho cơ thể của họ to hơn một cách bất thường khi vị trí của bàn tay/cánh tay của họ không phải là hệ quả của hoặc được biện minh bởi chuyển động cơ thể của người chơi trong tình huống cụ thể đó. Khi để tay/cánh tay ở vị trí như vậy, người chơi sẽ có nguy cơ bị bóng chạm vào tay/cánh tay và bị phạt.

  • Ghi bàn vào khung thành đối phương: trực tiếp từ tay/cánh tay của họ, ngay cả khi vô tình, kể cả do thủ môn; hoặc ngay sau khi bóng chạm vào bàn tay/cánh tay của họ, ngay cả khi vô tình.

  • Việc dùng tay vô tình khiến đồng đội ghi bàn hoặc có cơ hội ghi bàn sẽ không còn bị coi là hành vi phạm tội.