• Bất kỳ bộ phận nào của đầu, cơ thể hoặc bàn chân đều nằm trong phần sân đối phương (không bao gồm nửa đường) và bất kỳ bộ phận nào của đầu, cơ thể hoặc bàn chân đều gần đường biên ngang của đối phương hơn cả bóng và đối thủ cuối cùng thứ hai.

  • Bàn tay và cánh tay của tất cả các cầu thủ, kể cả thủ môn, không được tính. Để xác định việt vị, ranh giới phía trên của cánh tay thẳng hàng với phía dưới nách.