• Trọng tài: Edina Alves (BRA)

  • Trợ lý trọng tài 1: Neuza Back (BRA)

  • Trợ lý trọng tài 2: Mary Blanco (COL)